Informasjon om studielivet

På USN kan du organisere deg i studiehverdagen enten gjennom Studentdemokratiet  (SDSN) eller gjennom Studentsamfunnet i Grenland (SIG).

Du kan velge å engasjere deg direkte i studiehverdagen eller jobbe som frivillig på studentkroa, eller delta i noen av undergruppene til SiG.