Store gratulasjoner til nyutnevnt professor i maskinlæring

Store gratulasjoner til nyutnevnt professor i maskinlæring

En ny milepæl i Birkelandinitiativet ble nådd 18. mars da Nils-Olav Skeie ble utnevnt som professor i maskinlæring. Han forteller at industriell IT, datadrevne modeller og digitalisering er viktige deler av hans faglige interesser. Selv om tikkordslista over temaer han er involvert i er imponerende, er han også opptatt av mindre akademiske sysler. Nils Olav Skeie røper etter mildt påtrykk at han har en fasinasjon for eldre italienske biler.

Til tross for en velfylt kalender tok Skeie seg tid til en samtale for å hilse til bidragsyterne i Birkelandinitiativet. Med en PhD stipendiat som disputerte dagen før samtalen, undervisning  omasteremner, veiledni ng av to masteroppgaver og to bacheloroppgaver blir tiden knapp, forteller han. Det er interessant at temaet for den aktuelle PhD disputasen var innenfor velferdsteknologifeltet. Dette viser de sterke faglige koblingene som finnes mellom maskinlæring og helse- og velferdsteknologi. Det er ingen tvil om at de faglige båndene går videre til læringsteknologi og teknologi koblet opp mot grønne løsninger.

Nils-Olav Skeie har erfaring fra industrien (bl.a. KROHNE Marine/Skarpenord), og tok sin doktorgrad i 2008. Da han begynte ved Høgskolen i Telemark var motivasjonen knyttet til det å lære noe nytt. Han liker å lære og han liker å løse praktiske utfordringer. Sannsynligvis tilfredsstiller han læringslysten påeffektive måter, for han er koblet opp mot en rekke temaer, eksempelvis disse: Machine learning, data driven models, soft sensors, empirical models, digitalization, software engineering, Smart Buildings, Building Energy Managements Systems (BEMS), Building Automation Systems (BAS), Welfare Technology, Systems Design, Level measurement system, Instrumentation technologies, Measurement systems (DAQ), Process Control Systems (SCADA/IT/OT).

Nils-Olav Skeie er leder for forskningsgruppen SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technologies). SMART er knyttet til Autostrip-satsingen, som mange beslutningstakere i næringsliv og kommuner stiftet bekjentskap med gjennom en autonomidag i Porsgrunn i august i fjor. Selv om professoratet i maskinlæring, sammen med de tre andre professoratene, er finansiert av mange aktører i et likeverdig spleiselag, var det først da Yara kom på banen på en raus måte at finansieringen av dette industriprofessoratet ble sikret. En målsetting er at kompetanseflyten mellom Yara, industriparken, universitetet osv. både skal bidra til styrking av USN og Campus Porsgrunn og til innovasjon og næringsutvikling.

Nils-Olav Skeie flyttet fra Oslo til Grenland i 1991, og bor nå med familie på Stathelle. Han har to voksne barn, og forteller at han planlegger å kjøre racing med en eldre Fiat Punto.

Store digitale gratulasjoner overbringes herved til nyutnevnt professor i maskinlæring, Nils-Olav Skeie.

 

FOTO: USN.

 

Her kan du lese mer:

SMART research group

Autonomous Systems in Transport and Industrial Processes

Corsa Italiana 

Legg igjen en kommentar