Sjeldne jordarter

Sjeldne jordarter

Sjeldne jordarter (REE; Rare Earth Elements) er verken sjeldne eller jordarter, men metaller som bl.a. er avgjørende for det grønne skiftet.  Metallene det er snakk om brukes bl.a. i mobiltelefoner, magneter, vindmøller, elbiler, PCer og en rekke andre forbruksvarer. Næringsutvikler Helene Marion Norli i Vekst i Grenland er prosjektleder for REE-region Telemark. Den 4. mars møtte hun, sammen med campuskontakt og Porsgrunn kommune, instituttleder Klaus-Joachim Jens ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han forteller at USN har flere typer kompetanse som kan støtte opp om en REE-klynge i Grenland og Telemark.  Spennende bedrifter har allerede etablert seg i regionen, og det er påvist stor tilgang til råstoffer.

Regionalt er flere bedrifter (Yara, REEtec, Bergfald mfl.), Vekst i Grenland (ViG), Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) og universitetet interessert i fagfeltet.  Kanskje kan regionen ta en faglig lederposisjon knyttet til fagfeltet Rare Earth Elements?

Legg igjen en kommentar