Studentdemokratiet i Sørøst - Norge

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal ivareta studentenes interesser og synspunkter ovenfor Universitetet i Sørøst-Norge. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ. Organisasjonen vår består av:

  • Tillitsvalgte i kullene
  • Arbeidsutvalget
  • Ledergruppa
  • Semestermøtet
Ønsker du å stille til valg kan du lese mer om ulike verv her.
 
For mer informasjon om studentdemokratiet les her.