Møte i Kompetansebyen

Møte i Kompetansebyen

Fredag 14. juni ble samarbeidsavtalen i Birkelandinitiativet underskrevet i studenthuset Fabrikken på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Porsgrunn. Ledere og beslutningstakere i Grenlandsregionen og Søndre Vestfold samarbeider om å ta og beholde lederposisjoner innen industri/næringsliv, akademia og offentlig tjenesteyting.

Gjennom Birkelandinitiativet finansierer industri, næringsliv og myndigheter fire professorstillinger, og universitetet styrker satsingen med stipendiatstillinger, studentprosjekter og administrative ressurser. Satsingen skal støtte opp om innovasjon, næringsutvikling og tjenesteutvikling og bidra til kompetanseflyt mellom fag- og utviklingsmiljøer hos samarbeidspartnerne.

I møtet ble det fokusert på framdriften i arbeidet. Første professorat knyttet til temaet velferdsteknologi er allerede besatt. Søknadsfristen utløper i disse dager for professorat i maskinlæring/autonome systemer og tilsettingsprosessen er i gang for professorat innen læringsteknologi og digitalisering. Noen hjørnesteinsbedrifter i Grenland får invitasjon til å delta i arbeidet, slik at siste del av professoratet knyttet til grønn industri blir finansiert.

Legg igjen en kommentar