Hvem er vi?

Kompetansebyen er et nettverk, som har som mål å styrke universitetet og studentmiljøet og dra nytte av samarbeidet i regionalt utviklingsarbeid.

Vår grunnleggende tanke er at hele regionen – studentmiljøene, universitetet, arbeidslivet og samfunnet – skal styrkes gjennom systematisk og kunnskapsbasert utviklingsarbeid.

Kontaktinformasjon fra de ulike bidragsyterne:

Porsgrunn kommune:​
Universitetet i Sørøst Norge:​
Universitetet i Sørøst Norge:​