Birkelandinitiativet framover

Birkelandinitiativet framover

Birkelandinitiativet var tema i Rådmannskollegiet (en del av Grenlandssamarbeidet) 4. februar, og rådmann Per Wold luftet der muligheten for å utvide initiativet med et femte professorat. Foranledningen for saken var dialog med dekan ved Handelshøgskolen, Hans Anton Stubberud. Planen var også at Per Wold skulle innlede i det avlyste møtet i Birkelandinitiativet 20. mars.

Per Wold

Per Wold, rådmann Porsgrunn kommune

De teknologi- og profesjonsfaglige miljøene ved Universitetet i Sørøst-Norge er allerede koblet opp mot Birkelandinitiativet, gjennom professoratene i helse- og velferdsteknologi, maskinlæring, læringsteknologi og grønn industri. Derved er tre av universitetets fire fakulteter involvert. Dette gjelder Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, og det er kun disse fakultetene som er representert ved Campus Porsgrunn. Tettere koblinger mot det fjerde fakultetet, Handelshøgskolen, vil effektivt kunne bidra til å styrke studiestedet i Porsgrunn. 

Det er mange måter å bygge opp et samarbeid med Handelshøgskolen på. Eksempler kan være et 5. professorat, stipendiatstilling, kombinerte stillinger, forsknings- og utviklingssamarbeid, koordinatorstilling, studentprosjekter eller internopplæring. Internopplæring kan tenkes innen ledelse, samfunnsvitenskap, økonomi, innovasjon, IKT, markedsføring eller lignende. Dette er fagfelt som er interessante for regionen, og ikke minst koblet sammen med fagfelt som grønn industri, læringsteknologi, maskinlæring og helse- og velferdsteknologi. 

Det er spennende at det ses på muligheter for ekstern finansiering av prosjekter knyttet til Birkelandinitiativet, sier Per Wold. Dersom samarbeidet i Birkelandinitiativet mellom profesjons- og teknologifagene ved USN kan utvides til også å gjelde samfunnsfagene, vil initiativet både tematisk og organisatorisk være godt rigget for ekstern finansiering. 

En lett koordinering av planverk på tvers av organisasjonsgrenser mellom kommuner, fylkeskommune og universitet kan være med på å stake ut en felles retning i utviklingsarbeid. Men noen felles målsettinger og strategier vil også være et symbol på samarbeidets styrke. Dersom det tas inn noen felles avsnitt med målsettinger om å styrke studentlivet og studiestedet samt å dra nytte av samarbeidet i Birkelandinitiativet til næringsutvikling, tjenesteutvikling og samfunnsutvikling vil få være uenig i innholdet. 

Det er stor enighet om at de store samfunnsutfordringene må håndteres ved hjelp av samarbeid og framtidsrettet kompetanse. Enten det gjelder Koronavirus eller klima må vi tro at lokale og regionale bidrag er verdifulle. Birkelandinitiativet er i alle fall bygget opp i troen på at også en liten region kan gi verdifulle bidrag.

 

Foto: Torstein Haugland

Legg igjen en kommentar